Gratis onafhankelijk inzicht in energieverbruik voor
particulieren met een slimme meter

De schoonste en goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken. Om goed in beeld te krijgen waar de besparingskansen liggen is helder inzicht in energie heel belangrijk. Wij maken het voor u heel gemakkelijk, de enige vereiste is een slimme meter!

Gratis perfect inzicht in uw verbruik!

Laatste nieuws
Heeft u een nieuwe leverancier? Controleer uw data!

 

Mocht u overgestapt zijn naar een andere energie leverancier? Controleer of uw data compleet is! 
De netbeheerders hebben een procedure in werking gesteld met als gevolg dat het kan zijn dat als u overstapt naar een andere energieleverancier de data wordt stop gezet. Mocht dit het geval zijn neem dan via het contact formulier contact met ons op dan proberen wij er voor te zorgen dat u geen data mist.

Magazine Vereniging Eigen Huis

We stonden afgelopen week in een uitgave van het magazine Vereniging Eigen Huis. Dat was een bijzonder positief artikel en we waren er blij door verrast. Resultaat was dat we in de week na de uitgave drie maal zoveel aanmeldingen kregen als in een 'normale' week. Als u het artikel nog even wilt doorlezen dan kan dat:

https://www.eigenhuis.nl/actueel/eigen-huis-magazine

SlimmemeterPortal introduceert iets nieuws: Het PlusAccount!

 

Wij dachten: laten we het eens leuker maken. Volgens ons is dat gelukt! Het standaardgebruik van SlimmemeterPortal is en blijft gratis. Voor een kleine vergoeding per maand lanceren we enkele hele leuke uitbreidingen. Zo is er (eindelijk) de SlimmemeterPortal app.

Oude generatie meters

Bepaalde types slimme meters worden als oude generatie beschouwd en worden daardoor niet meer ondersteund / uitgelezen. Hieronder staat per Netbeheerder de info die we tot nu toe hebben kunnen verzamelen.


Liander
Echelon type 83331-1IMAD
Echelon type 8331-3IMAD
ISKRA type ME371
ISKRA type MT371


Endinet

pre-NTA meters en meters van Oxxio. Deze staan in de systemen van Endinet echter zo geregistreerd dat ze niet meer als slim bekend staan. We krijgen dan dus de foutmelding 'geen slimme meter aanwezig op deze aansluiting'.


Enexis
PLC meters van het merk ISKRA.
KEMA K8EG = ME371-D1
KEMA KA6M = ME371-D1A52-V12P1-M2K07gZ PLC
KEMA ZBEP = MT371-D1 PLC
KEMA ZBES = MT371-D1A52-M2K04gZ PLC


Westland
Alle pre-NTA meters van Oxxio zijn niet geschikt voor het uitlezen van de P4 poort. Meetdata verzoeken voor deze meters worden beantwoord met foutcode 007. In ons netgebied zijn alle pre-NTA meters van dit type en kunnen derhalve niet worden uitgelezen. NTA meters worden in principe altijd door ons uitgelezen, storingen buiten beschouwing gelaten. Uitzonderingen vormen meters waarvan de klant heeft aangegeven deze administratier UIT te zetten. In dat geval sturen wij een code 038 bericht terug op het meetdataverzoek.


DNWB
DNWB is pas in 2012 begonnen met plaatsen van slimme meters. Deze meters voldoen allen aan de eisen en specificaties die de nieuwe generatie slimme meters opgelegd heeft gekregen. Voor 2012 hebben wij geen slimme meters gehad en is er dus geen sprake van ‘oude generatie’ slimme meter.


Cogas
Ook wij hebben een aantal meters die geschikt zijn om slim uit te lezen, maar door ons als conventionele meters worden beschouwd en dus niet slim verklaard zijn. Helaas zijn deze meters niet altijd op type te onderscheiden. Voor deze meters geldt dat deze niet in het uitleessysteem, het CTS, aangemeld zijn waardoor de meters niet op afstand bereikbaar zijn. Deze meters zullen mogelijk in de toekomst nog wel worden toegevoegd aan het CTS.
De meters die wel zijn te onderscheiden zijn de meters met de NTA versie pre-NTA. Deze meters worden door ons als conventionele meters beschouwd en worden niet slim verklaard.


Stedin
Stedin Meetbedrijf heeft een update uitgevoerd en bijna alle meters hebben deze update opgepakt. Een aantal aansluitingen hebben een onbekende meter. De reden hiervoor kan zijn dat de meter niet/ nooit heeft gecommuniceerd of dat dit om een domme meter is. Mocht het gaan om een storingsmeter zal Stedin Meetbedrijf de meter uitzetten, als het gaat om een domme meter zal u hierover nog een terugkoppeling ontvangen.


Rendo
Het klopt dat wij ook meters in ons net hebben die destijds de stempel slimme meter hebben gekregen maar die dat volgens de huidige maatstaven niet zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de Oxxio-meters, wij kunnen deze meters niet op afstand uitlezen.
Verder zijn wij bezig te onderzoeken om deze groep meters te vervangen door de nieuwe generatie slimme meters.